İlkokulda Değerler Eğitimi

İlkokulda Değerler Eğitimi

“Değerler Eğitimi” aslında karakter eğitimi olarak da görülebilecek oldukça önemli ve üzerinde dikkatle çalışılması gereken bir eğitim sistemidir. Okullarda değerler eğitimi sevgi, saygı, hoşgörü, insan hakları, farklılıkları kabullenme, sorumluluk, vatandaşlık, düşünme eğitimi gibi farklı farklı başlıkları altında toplayarak verilir.

Çocukların gelişme çağının en önemli evresi okuma yazmayı öğrendikten ve okula alıştıktan sonraki evre olan ilkokul zamanlarıdır. Hem çevreyi izleme ve gözlemleme noktasında artık daha farklı bir görüş açısı kazandıkları için hem de sınıflar, okul vb. kalabalık ortamlarda zaman geçirmeye alıştığı için gündelik hayattan kazanımları daha farklı olmaya başlayacaktır. İlkokulda değerler eğitimi verilmesinin önemi de burada başlar. Çocukların her şeyi öğrenmeye hazır ve çevreyi artık bilinçli bir şekilde keşfetmeye başladıkları bu dönemde aldıkları rehberlik onlara ömür boyu yol çizecektir.

Çocuklarımızın hem karakterlerini hem de kültürlerini etkileyecek bu eğitim ile, kısa süre içerisinde hem aileler hem okul hem de toplum tarafından karmaşık bir şekilde verilmeye ve çocuklara aktarılmaya çalışan gündelik bilgilerin okul içerisinde ilkokulun başından ortaokulun sonuna kadar verilerek sistematik ve daha faydalı bir yol izlenmesi amaçlanmıştır. Değerler eğitimi, bir rehberlik sürecidir. Çocuğunuza büyüme çağında yol çizecek ve kültürel değerlerine ve dünya görüşlerine entegre olabilmiş vizyon sahibi bireyler yetiştirmek için önayak olacaktır.

Asil Okulları Değerler Eğitimi Zümresi’ne göre, değerler eğitimi dört kural çerçevesinde işlemeli:

1- İlgi
2- İstek
3- İhtiyaç
4- İnanç

Bu çerçevede verilen değerler eğitimi ile öğrenciler dürüst, insani ilişkilerine önem gösteren, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan ve dayanışma ruhu ile hareket eden bireyler olma yolunda büyük bir adım atabilirler.