Anasınıfı

Anasınıfı eğitimi ile çocuklar, paylaşmayı, sosyalleşmeyi, hayata katılmayı ve dayanışmayı öğrenerek, ilkokul eğitimine hazırlanırlar.

Anasınıfı öğrencisinin velisi için ev ortamında verilmeye çalışılan bu eğitim, maalesef bazı zamanlar yapılabilecek yanlışlar neticesinde, olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bilinçli bir veli, çocuğunun profesyonel bir okul öncesi eğitimden geçmesini ve temel eğitimine ondan sonra devam etmesini sağlamalıdır.

Çocukların öğrenmeye karşı ilgilerinin uyanmaya başladığı anaokul eğitimi Asil Okullarında, tamamen uzman kadrolar tarafından, profesyonel bir şekilde verilmektedir.

Asil Okulları anasınıfı eğitiminde, sarmal eğitim modelini uygulamaktadır. Sarmal eğitim modeli; çocukların fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimlerini destekleyen bir programdır. Çocuklar bu programlarda yaparak ve yaşayarak öğrenme teorilerine uygun bir biçimde; eğlenerek, yaratıcılıklarını kullanarak, gözlem yaparak, grup çalışmalarının zevkine vararak ve problem çözerek, öğrendiklerini hayata geçirir.

Anasınıfı eğitimi aşağıdaki aşamaları içermektedir:

• Okuma - Yazmaya Hazırlık Çalışmaları
• Sanat Etkinliği
• Türkçe Dili Etkinliği
• Fen ve Doğa Etkinliği
• Gezi Gözlem Etkinliği
• Oyun Etkinliği
• Müzik Etkinliği

Bu aşamalar sayesinde çocuklar, hayatın her anında kendilerine yardımcı olacak yeteneklerini geliştirip, hayata dokunmaya başlarlar. Aynı zamanda branş dersleri ile gelişerek, öğrenmeye devam ederler.

Branş Dersleri aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

• İngilizce
• Yaratıcı Drama
• Değerler Eğitimi
• Akıl Oyunları (POGEM)
• Beden Eğitimi ve Jimnastik
• Görsel Sanatlar
• Müzik(Orff Yaklaşımı)
• Halk Oyunları
• Rehberlik

Branş dersleri, donanımlı ve tecrübeli eğitmenler tarafından, modern sınıf ve atölyelerde verilmektedir.

Asil Okulları bünyesinde “Anasınıfı Eğitimi”ne devam eden çocuklar, çeşitli etkinlikler ile gelişmeye ve öğrenmeye devam ederler. Uygulanan etkinlik çalışmalarından bazıları aşağıda listelenmiştir.

• Portfolyo Çalışmaları
• Yılsonu Etkinliğimiz
• Mutfak Etkinliği
• Aile Katılımı
• Haftalık Bülten
• Oryantasyon Eğitimi
• Tiyatro ve Geziler