Anadolu Pedagojisi

Anadolu Pedagojisi nedir?

Anadolu Pedagojisi, çocuğu fıtrat üzerine yetiştirmek ister. Çocuğun fıtratını bozacak her türlü davranış ve tazyikten uzak durur. Çocuk, anne-babası ile birlikteyken, olduğu gibidir, istendiği gibi değil. Yanlış yapmaktan korkmaz, anne-baba da yanlışları deşelemekten hoşlanmaz. “Yanlışlar doğruya doğru giden bir işaret taşıdır” diye kabul edildiği için “ne kadar yanlış yapılırsa o kadar kalıcı bir öğrenme olur” diye hesap edilir.

Anadolu Pedagojisi’nde her bir çocuk ayrı bir çocuktur. Çocuklara eşit davranılmaz, adaletli davranılır. Çocukların farklılıkları göz önüne alınarak, ona göre muamelede bulunulur. Bir çocuk çok duygusal, diğeri çok sosyal ise, bu iki çocuk aynı şekilde sevilmez, aynı şekilde elbise alınmaz, aynı okullarda aynı gelecek beklentisi olmaz.

Anadolu Pedagojisi’nde, ceza ile korkutulmaz, mükâfat ile suni tetikleme yapılmaz. Peygamber Efendimiz’in çocuklara hiç ceza vermeden yetiştirdiği düşünülerek, çocuğa ceza vermenin onu izzetsiz kılacağı, onu yüzsüzleştireceği düşünülerek cezadan uzak durulur. Adına atasözü dense de menşei belli olmayan şiddet içerikli tüm tavsiyeler Anadolu Pedagojisi’ne ters düşer. Anadolu Pedagojisi “Kızını dövmeyen dizini döver” diye değil “Kızını döven dizini de döver” diye olaylara bakar. Anadolu Pedagojisi’nde çocuk istemediği bir davranışı mükâfat karşılığında yapmaya teşvik edilmez. Böylesi bir halin çocukta suni duygular geliştireceği, çocuğun sahte benliğe bürüneceği düşünülerek mükâfat hissini çocuktan bir beklentiye dönüştürmemeye çalışır.

Anadolu Pedagojisi’nde, çocuğa sunulan sevgiler koşulsuzdur. Çocuk kendisinin koşulsuz olarak sevildiğini bilir ve hiçbir sevgi gösterisi karşısında minnet duygusu yaşamaz.

"İnsan, insan olduğunu hissettikçe, sevildikçe, değer gördükçe, koşulsuz olarak kendisi ile iletişim kuruldukça, ön yargılardan arınmış olarak iletişim kuruldukça, bir çiçek gibi açar, değer kazanır.

Çocuğa Kazandırmak İstediğimiz

Cezadan mükafattan arınmış çocuğa insan olarak yaratılmış olmasından kaynaklanan değerle yaklaşıp,öz benliğindeki güveni kendi iç motivasyonuyla yapabildikleriyle kazanması sağlamak. Duygularını yöneterek iç disiplin gerçekleştirebilmesi. Duyguda özgürlük davranışta disiplin.