Branş Dersleri

Branş derslerimiz engin donanıma sahip, tecrübeli branş öğretmenleri tarafından kendi sınıf ve atölyelerinde verimli bir şekilde verilmektedir.

İNGİLİZCE: Welcome to the nursery scool of 5 and 6 year old students. It is proved that small children learn to speak foreing languages easier thanthe elder ones. Asil College ELT teachersof high qualifications and huge experience to do this business. We open ourarms to hug our children and give them rich knowledges.
5 ve 6 yaş anaokuluna hoş geldiniz. Küçük yaşlardaki çocukların, yabancı dil konuşmayı büyüklerden daha hızlı öğrendiği kanıtlanmıştır. Asil Eğitim Kurumları olarak engin tecrübe ve donanıma sahip İngilizce öğretmenlerimizle çocukları kucaklamak ve onlara zengin bilgiler aktarmak için kollarımızı açtık.
Okul öncesi eğitiminde ikinci bir dilin programda yer alması çocuğun hem dil hem de zihinsel gelişiminde çok büyük yarar sağlamaktadır. Okulumuzda İngilizce eğitimi, çocukların ilgi ve yaş sevilerine uygun, gelişim ve öğrenme seviyeleri göz önüne alınarak farklı oyun ve etkinlikler eşliğinde yapılmaktadır. Görsel, işitsel ve yaparak-yaşayarak öğrenmeye dayalı aktivitelerle İngilizce iletişim aracı olarak kullanılmaktadır. Native derslerinde kendilerini İngilizce ifade etmeye çalışarak iletişim kurma becerileri geliştirirler. İngilizce dersleri her gün düzenli olarak işlenir. Akıllı tahta eşliğinde hikâyeler, şarkılar, resimli kartlar, afişler gibi çeşitli materyaller yardımıyla ayrıca kelimeler ve cümle kalıpları, dramatizasyonlar, renkler, şekiller, eşleştirme oyunları ile çocukların eğlenerek öğrenmelerine zemin hazırlanır. Çocuklar, kendi kültürlerinden farklı kültürlerin farkına varır. Bu beraberinde daha geniş uluslararası bir kültür anlayışını benimsemelerini sağlar. Okulumuzda okul öncesi çağındaki öğrencilerin İngilizce öğrenmeleri için hazırlanmış özel bir program uygulanmaktadır.
Ayrıca yabancı öğretmenlerin girdiği skills derslerinde öğrencilerimiz dilin dört temel becerisinden dinleme ve konuşma yeteneklerini iletişimsel bir metod kullanarak geliştirirler.

YARATICI DRAMA: Kendilerini ifade edebilme, beden dilini kullanabilme ve iç dünyalarını rahatça dışa vurabilmeleri üzerine egzersizlerle çocukları yönlendirir ve geliştirir. Böylece; ilkokul çağından itibaren birey olmanın ne demek olduğunu, insan ilişkilerini anlamalarını, kendileriyle ve çevreleriyle barışık olmalarının onlara katacağı artıları göstermek ve sağlamaktır. Yaratıcı drama sayesinde çocuklar kendileri kararlar verir ve sorunları çözerler. Güç kazanma ve sorumluluk taşıma şansı kazanırlar. Drama; katılımcılar için öz saygılarını, değer yargılarını ve hepsinin ötesinde kendi yaşantıları üzerinde etki ve kontrollerini denemede kişisel güçlerini arttırma imkânları yaratır. Yaratıcı drama yöntemi bir benlik yaratma imkanı verir, bu da yeni olasılıkların algılanmasında ve kişisel gücün geliştirilmesinde kurtarıcı bir kuvvettir.

DEĞERLER EĞİTİMİ: Yaşayarak öğrenilen, hayatları boyunca işleyecek bir programdır. Çocuklarının kazanmasını dilediğimiz değerler: Huzur, saygı, sevgi, sorumluluk, mutluluk, işbirliği, dürüstlük, alçakgönüllülük, hoşgörü, sadelik ve birliktir. Öğretmenler öğrencilerinin daha güvenli, başkalarına karşı daha saygılı, kişisel yeteneklerinde ve işbirliği gerektiren sosyal yeteneklerinde olumlu bir gelişme göstermelerini amaçlamaktadırlar. Ayrıca öğrencilerin kişisel ve sosyal seçimler yapma konusunda anlayış kapasitelerini artırmak, isteklendirmek ve sorumluluk duygusunu geliştirmek için destek olunmaktadır. Kendi kişisel, sosyal, etik değerlerini seçmeleri ve bunları geliştirmek ve derinleştirmek için pratik yöntemleri fark etmeleri sağlamak amacıyla bireylere ilham vermek. Öğrencilerin her bakımdan büyümelerine, gelişmelerine ve seçimlerine yardımcı olarak onların toplumla saygı, güven ve doğru bir amaçla bütünleşmelerini sağlamaları için cesaret vermektir.

AKIL OYUNLARI (POGEM): Farklı materyaller ve yönergelerle çocukların görsel algı, dengede tutma, dikkat, odaklanma-konstrasyon, hayal güçlerini, bağlantısal düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirir. Kolaydan zora doğru izlenim izleyen akıl oyunları fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişim için oldukça faydalıdır.
Pogem de amaç;

  • Temel beceriler kazanmada maksimum başarı
  • Mevcut müfredat dışında kaynak ve içerik
  • Üst düzey düşünme ve araştırma becerisi
  • Motivasyon ve hedeflerin geliştirilmesi
  • Duygusal sosyal gelişim
  • Üretici düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişmesi.

BEDEN EĞİTİMİ VE JİMNASTİK: Kişinin beden, ruh ve fikir gelişimini sağlamaktır. İnsanın toplum kurallarına uygun olarak yaşaması, birbiriyle olan ilişkilerinin iyi örneğini verebilmesi, yardımsever, insan haklarına saygılı, dürüst davranması, zeki, ruhsal ve bedensel yapı itibariyle sağlıklı olmasıyla bağlantılıdır. Beden eğitimi, insanın sosyalleşebilmesi ve kişiliğini bulup doğru bir çizgi üzerinde yol almasında büyük rol oynar. Çocuğa okul öncesi dönemde verilecek olan sistemli ve programlı bir hareket eğitimi, ona sağlıkla ilgili alışkanlıkları, düzenli olmayı, iradesini kullanmayı ve iş birliği kazandıracaktır. Daha sonraki yaşamında spor yapma alışkanlığının temelleri bu eğitimle atılmış olacaktır. Kas kuvveti, dayanıklılık, esneklik ve çeviklik gibi temel beceri unsurları okulöncesi eğitimle gerçekleşecektir.

GÖRSEL SANATLAR: Öğrencilerimiz algılama, düşünme, görsel, işitsel ve dokunsal eylemleri ile katıldığı süreç içinde; dersimizde önce verilen konuyla ilgili beyin fırtınası ile etkinliğe başlar, hayal eder, düşünür, kişiselleştirir, hayallerini zihinde resmeder ve konu hakkında düşüncelerini paylaşır. Konuyla ilgili taslak ve eskizini çizer, devamında temayı 2 ya da 3 boyutlu görsel sanat çalışmasına dönüştürür. Ortaya çıkan ürünler hakkında konuşularak farklı değerlendirmeler yapılır. Çalışma masası düzenlenir, son olarak da çalışmalar sergilenir. Bu sayede çocuklara birçok alanda olumlu katkı sağlanmış olur.

MÜZİK(ORFF YAKLAŞIMI): Aktif öğrenme ile yapılandırılmış okul öncesi müzik eğitimi çocuğun yaratıcı, özgüvenli, sosyal iletişim becerileri yüksek bir birey olarak yetişmesini sağlayacağı gibi onun kişiliğine estetik zenginlikler katacaktır. Küçük yaşlardan itibaren böyle bir eğitim anlayışıyla yetiştirilen bir çocuk, ileriki toplumsal yaşamı içinde problem çözme becerileri gelişmiş bir yetişkin olacaktır. Okul öncesi orff ve ritim çalışmalarıyla çocuğun devinişsel alanda vücudun diğer organları arasındaki uyumunu geliştirir, çocuklarda hem ritim duygusunu hem de ezgi kavramını geliştirir, oyun içinde müzik gelişimini sağlar, küçük kas ve büyük kas gelişimini sağlar. Çocuğun çok sesliliği ve çok ritimli ligi algılamasını sağlar, sorumluluk duygusunu geliştirir.

HALK OYUNLARI: Halk oyunları, insanlarımızın yaşantısını, karakterini ve iç alemlerini, örf ve adetlerini, doğayla ve birbirleriyle olan ilişkilerini belirten, ruhsal, kültürel ve sanatsal özelliğini içinde barındıran en zengin kültür değerlerimizdir. Halk oyunları derslerinde, çocukların müzik, ritim ve estetiği birleştirerek eğitilmelerini, sanatla küçük yaşta tanışmalarını, disiplinli yaşam tarzına uyum sağlamalarını, el ve kol koordinasyonlarının sağlanmasını, dikkatlerini belli bir noktaya toplayabilme kabiliyetlerinin gelişmesini, özgüven kazanmalarını sağlıyor.

REHBERLİK: Okul öncesinde öğrencilerin duygusal ve sosyal yeterlilik kazanmalarını sağlamak amacıyla yapılan rehberlik faaliyetleri önem arz etmektedir. Bu amaçla okulumuzda rehberlik kapsamında öğrenciyi tanımaya, kendisini tanımasına ve hayata hazırlanmasına yardımcı olmaya özen gösterilmektedir. 5 yaş öğrencilerimiz için Frankfurther dikkat testi yapılarak dikkat seviyeleri ölçülür ve eğitim ona göre şekillenir. 5-6 yaş çocukları için Metropolitan okul olgunluğu testi uygulanmaktadır. Böylelikle çocuğumuzun ilkokula ne kadar hazır olduğu hakkında bilgi sahibi oluruz. Gerek görülen durumlarda 4-8 yaş arası öğrencilerimiz için Frostig görsel algı testi uygulanır, rehber öğretmenimiz bire bir çocuklarla görüşerek ailelerini bilgilendirir.