Neden Montessori?

Montessori eğitim programı temeli bireysel eğitime dayanan Maria Montessori tarafından geliştirilmiş olan bir eğitim modelidir.

Montessori her çocuğun, kendine özgü bir gelişime sahip, bireysel bir kişilik olduğunu ve kendi kapasitesi doğrultusunda öğrenebileceğini savunur. Montessori bilgiyi ezberden kurtarıp, her yaşta çocuğun anlayabileceği bir düzeyde somutlaştırmış ve bunu bütünlük içinde aktaracak bir yöntem ve materyaller dizisi geliştirmiştir.

Montessori eğitiminin temeli çocuğa bağımsız olmayı sağlayacak ve gelişimini destekleyen en uygun çevreyi hazırlamaktadır. Montessori eğitimi çocukların toplumsal ve duyusal gelişimlerini destekleyerek gelecek yaşamlarında başkalarına, çevrelerine, kendilerine saygı duyan, sorumluluk sahibi, toplumla uyum içinde yaşamlarını sürdüren bireyler olmalarına katkı sağlamaktadır.

Montessori Sınıflarında

Montessori sınıflarında, çocukların sınıf içinde istedikleri gibi dolaşmalarına izin verilmekte okulda bulunan diğer alanlarıda istedikleri gibi kullanma özgürlüğü sağlanmaktadır. Montessori sınıfında çocuk istediği etkinliği seçmektedir. Çocuğun istediği etkinliği seçmesi için gerekli ortam hazır şekilde bulundurulmaktadır. Montessori sınıfında gerçeklik ve doğallık büyük önem taşır. Bu amaçla materyaller gerçek yaşamda kullanılan araçlardır. Montessori sınıflarında her materyalden birer tane vardır. Böylece çocuk o materyali kullanmak istediğinde başkalarının işinin bitmesini beklemektedir. Böylelikle çocuk sabırlı olmayı ve başkalarının haklarına saygı göstermeyi öğrenmektedir. Montessori sınıflarında, materyaller çocuğun fiziksel özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır. Hafif ağırlıkta,çocukların boylarına uygun, orantılı, hareket edebilen mobilyalar, elini uzattığı zaman yetişebileceği dolaplar, kolaylıkla kullanabileceği kilitler, kolay açılıp kapanabilen çekmeceler ve kapılar, duvarda kolay uzanabileceği kıyafet askıları, parmaklarıyla kavrayabileceği fırçalar, eline sığacak sabunlar, kısa-düz saplı süpürgeler, kendi başına giyip, çıkarabileceği giysiler bulunmaktadır.

Montesoori Materyalleri

Basitten zora, somuttan soyuta aşamalı bir biçimde düzenlenmiş ve çocuğun hata kontrolü yapmasına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece öğretmen çocuğun hatasını söylememekte çocuk doğruyu kendi keşfetmektedir. Montessori Eğitim yaklaşımında sınıflarda farklı yaş gruplarından çocuklar bulunmaktadır. Farklı yaş gruplarındaki çocukların bir arada olmaları onların toplumsal gelişmelerine yardımcı olmaktadır.

Montessori Neden Önemli?

Bu sistemi araştırdığımızda kültürümüze, değerlerimize tamamiyle uygun olduğunu düşündük, bu da bizim için önemli. Montessori çocuğa saygı demektir. Çocuklar bizim tarafımızdan bilgilerin aktarıldığı boş yaratılmış ya da şekil vereceğimiz hamur değillerdir. Tam aksi hepsi yaratılıştan büyük bir potansiyelle doğuyorlar. Bize düşen görev doğru bir rehber olabilmektir. Eğitimde en önemli dönem doğumdan altı yaşa kadar olan dönemdir. Bu dönemdeki eğitimin üniversite eğitiminden bile daha önemli olduğunu biliyoruz. Çocuk bu dönemde emici zihin dediğimiz bir zihne sahip, neyi nasıl verdiğiniz çok önemlidir.

Nasıl Tanımlıyoruz?

En geniş bir tanımlama ile Montessori Metodu, çocuğa saygıya dayalı, çocukluk devresine ve eğitime çok farklı bir noktadan bakan bütüncül bir eğitim felsefesidir. Montessori okullarında eğitim tek yaş grubuna dayalı olmayan yani farklı yaşlardan çocukların bir arada oluşturduğu sınıflarda yapılır ve bu anlayış çocuğun beynini doldurulması gereken boş bir şişe olarak görmez. Bu felsefeye göre her çocuk kendisine has bir potansiyelle doğar bu nedenle eğitimin amacının da çocuğun içindeki potansiyelinin en yüksek noktasına ulaşmasını sağlamak olmalıdır.

Montessori Eğitim Uygulamaları

Günlük Yaşam Becerileri Etkinlikleri

Okul öncesi eğitimde genellikle öz bakım alıştırmaları adı altında kullanılan çalışma alanı Montessori eğitiminde pratik hayat uygulamaları alıştırmaları olarak adlandırılabilir. Bu alanda hedeflenen alıştırmalar çocuğun günlük yaşamında karşılaşabileceği tüm uğraşılardan oluşur.

Duyu Eğitimi Teknikleri

Duyu eğitimi Montessori yaklaşımında önemli bir yere sahiptir. Bilgi, beceri ve kavramların kazanılması materyaller kullanılarak sağlanır. Duyu eğitimi ile çocuk, beş duyusunu aktif olarak kullanarak boyutları, ağırlıkları, geometrik cisimleri, sesleri, kokuları, tatları ve farklı yüzeyleri keşfetme olanağı sağlar.

Dil Geliştirici Etkinlikler

Maria Montessori dil eğitimini ve matematiksel zihnin oluşmasını okul eğitiminin odak noktası olarak görür. Çocuğu; kabartma harfler, görsel okuma kartları, hareketli alfabe ile okumaya, metal çerçeveler ile kalem kontrolü sağlayarak yazmaya hazırlar.

Matematik Etkinlikleri

Matematik insanları yaratıcı düşüncenin en yüksek noktası olan zihinsel tahminlere ulaştırmaktadır. Matematik etkinliğinde çocuğun somut materyaller eşliğinde sayıları tanıma, sayma, eşleme ve dört işlemi kavraması desteklenir.

Kozmik Eğitim - Evrensel Öğrenme Etkinlikleri

Somuttan soyuta, yakından uzağa ilkesi doğrultusunda da çocuğa öncelikle ülkemizi, tarihimizi, geleneklerimizi, müziğimizi, danslarımızı, yemeklerimizi, bir sonraki adımda da diğer ülkeleri tanıtarak yaşadığı dünyanın ve çevrenin farkına varmasını sağlamaktadır.

Montessori Yaklaşımının Temel Özellikleri

 • Toplumsal Bilinç ve Güven
 • Hata Farkındalığı
 • Bireysel Öğrenme
 • Somut Öğrenme
 • Çocukların Boyutunda Materyaller
 • Eğlenmenin Zevki ve Araştırma İsteği
 • Sorumluluk Hissi
 • Onlar İçin Hazırlanmış Çevre
 • Öz Motivasyon
 • Deneyimleme
 • Öğrenme
 • Seçim Özgürlüğü
 • Kültürel Çevre
 • Materyalin Çekiciliği

Merter Asil