Rehberlik

Asil Okulları Rehberlik Servisi olarak amacımız; öğrencilerimizin kendilerini gerçekleştirmelerini, bireysel yeteneklerinin farkına varmalarını sağlamak ve onları en doğru şekilde kullanmaları için yol göstermektir.

Bu doğrultuda Rehberlik Servisimizde Yapılan Çalışmalar;

  • Eğitsel Rehberlik: Eğitsel Rehberlik kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarımızı içerir,
  • Oryantasyon: Her yılın başında veya dönem içerisinde okulumuza yeni gelen öğrencilerimizi okula, okul kurallarına, okuldaki etkinliklere alıştırma sürecidir,
  • Motivasyon Çalışmaları: Öğrencilerimizi etkin çalışma ve öğrenme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak,
  • Mesleki Rehberlik: Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda istedikleri meslekleri belirlemelerinde yardımcı olma çalışmaları içerir. Bu doğrultuda ortaokul kademesindeki öğrencilerimize "Mesleki Eğilim ve İ- İlgi Envanterleri’’ uygulanır,
  • Bireysel Rehberlik: Öğrencilerimizin bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek ve sorunlarına yardımcı olmak suretiyle gönüllü olarak servisimize başvuran öğrencilerimize psikolojik danışmanlık ve bireysel rehberlik hizmeti verilir,
  • Bireyi Tanıma Çalışmaları: Okulumuzdaki her öğrencimiz için rehberlik servisimizde bir dosya oluşturulur ve bu dosyada öğrencimizin öğrenci tanıma formu, öğretmen görüşme notları ve yıl içerisinde uyguladığımız test ve envanterler, öğretmenleri tarafından doldurulan aylık formlar bulundurulur,
  • Gerektiğinde bu dosya içerisinden öğrencimizin ihtiyacına yönelik bilgilere başvurulur ve yıl boyunca gelişimi takip edilir,
  • Veli eğitimleri; Okul olarak Veli- Öğrenci- Okul işbirliğini sağlamak amacıyla velilerimize "Mutlu Aile Mutlu Çocuk’’, "Ergenlik Dönemi Sorunları’’, "Anne- Baba ve Çocuk İletişimi’’ gibi konu başlıkları altında seminerler verilir,
  • Ayrıca velilerimize yönelik her dönem içinde en az bir kere aktif öğrenme yöntemlerinin kullanıldığı bir eğitim düzenlenir,
  • Veli Bültenleri: Her ay çeşitli konularda velilerimizi bilgilendirmek ve farkındalıklarını yükseltmek amacıyla her kademeye ayrı olacak şekilde veli bültenleri düzenlenir ve evlere gönderilir,