Ortaokul

Öğrencilerin kaliteli bir lise yaşantısı geçirmeleri ve devamında hedeflenen üniversite başarısını göstermeleri için, ortaokulda iyi bir eğitim almaları şarttır. Biliyoruz ki öğrencilerimiz bizim en kutsal hazinemiz. Sahip oldukları potansiyeli, uygun alanlara yönlendirerek, onları hayata hazırlamak oldukça önemlidir. Çünkü onlar sadece bugünümüzün değil, yarınlarımızın da temsilcileri. Asil Okulları olarak farkında olduğumuz bu gerçek doğrultusunda çalışıyor, öğrencilerimizi liseye en iyi şekilde hazırlıyoruz.

Asil Okulları, öğrencileri eğlenerek öğrendikleri, sorular sorarak merakları doğrultusunda çözüme ulaştıkları bir sınıf ortamında yetiştirir. Sınıflarımız öğrenimi aksatmayacak, dersler esnasında konsantrasyonu olumsuz etkilemeyecek sayıda öğrenciden oluşturulur. Her bir öğrencinin farklı bir birey olduğunun bilincinde olan kurumumuz, her öğrencisiyle bire bir ilgilenerek, hedefe ulaşma aşamasında velilere ve öğrencilere yardımcı olmaktadır.

Okullarımızda yer alan uzman kadromuz, öğrencinin geleceğini belirleyen önemli sınavlardan LGS konusunda okul dönemi boyunca kesintisiz destek sağlamaktadır. Yaş grubunun gerek fiziksel gerek zihinsel özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanan bireysel programlarla öğrencilerin takibi sağlanmakta, belirli periyotlarla veliler bilgilendirilmekte ve öğrenci-öğretmen-veli arasındaki bağlantının devamlılığı gözetilmektedir. Çalışmalarımızdan aldığımız sonuç doğrultusunda, 3 yıllık LGS başarımızın öğrencilerle bire bir ilgilenmemizden, sorunları doğru ele alış yöntemimizden ve velilerle sürekli iletişim içinde olmamızdan kaynaklandığını gururla ifade etmekteyiz.

Ayrıca Potansiyel Geliştirme Eğitim Modeli (POGEM) kapsamında “Eğitirken düşündürmek, düşünürken öğretmek, öğrenirken üretmek, üretirken eğlendirmek” parolasıyla yetiştirilen öğrencilerimizi değerlendirirken, sadece akademik başarıları ele almıyoruz. Eğitimin ilk kademesinden itibaren onlara aktardığımız değerler eğitimi; öğrencilerin kendilerini tanıması, çevreye, doğaya, diğer insanlara saygı duyması, öğrencinin kendini gerçekleştirmesi gibi unsurları kapsıyor ve öğrencimiz mezun olduğunda, sağlam akademik bilginin yanı sıra, topluma fayda sağlayacak bir birey olma özelliğini kazanıyor.

Asil Okulları olarak, ortaokul öğrencilerini kaliteli bir lise yaşantısına hazırlarken, geleceklerini inşa etme konusunda çocuklarımızın elinden tutmayı da ihmal etmiyoruz.