Etüt & Birebir İlgi

Teknolojinin hızla geliştiği çağda değişen Genel Sınav Sistemleri artık sadece bilgi içerikli sorularla öğrenci seçmemekte; bilgiyi öğrenebilen, analiz edebilen, bilgiler arası yorumu yapabilen, kısacası bilgiyi yaşamın her alanında kullanabilen düşünen öğrencileri seçmeye yönelik değişim göstermiştir.

Bu nedenle Asil Okullarında LGSS sisteminin gerektirdiği; bilgiyi aktarma, analiz etme ve aynı zamanda, aktarılan bilgiyi yorumlama çalışmalarına büyük özen gösteriyoruz. 8. Sınıf öğrencilerimize, sınav stresi ile baş edebilmeleri ve karşılaşabilecekleri zorlukların üstesinden gelebilmeleri için Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimimizin tam zamanlı olarak öğrencilerimizin yanında olmalarını sağlıyor, öğrencilerimize düzenlediğimiz program dahilinde sınav kaygısı ve stresi üzerine seminerler düzenliyoruz.

Yeni sınav sistemini dikkate alarak tasarlanan konu kavrama ve değerlendirme kaynaklarını titizlikle seçip, gösteriş amaçlı kaynak kalabalığına yol açmıyoruz.

Öğrencilerimizi, deneyimli eğitim kadrosu sayesinde yoğunlaştırılmış etüt programları ve kamp çalışmalarıyla dışarıdan ek ders almadan ve dershaneye gitmeye ihtiyaç duymadan hazırlıyoruz.
İlgili yetenek ve hedef planlamasına uygun kişisel gelişim ve lise tanıtım seminerleri düzenleyerek öğrencilerimizin lise tercihlerini yapmalarında yardımcı oluyoruz.

Etüt Programları

  • Etütlerde öğrencilerimizin elde ettiği kazanımların pekiştirilmesi amaçlanır.
  • Etütlerde etkileşimli akıllı tahtalarda interaktif ders anlatımları ve öğrencilerin aktif katılımları sağlanır.
  • Etüt derslerinde farklı kaynaklar takip edilerek farklı soru tipleri ile kazanımların kontrolü yapılır.
  • Kazanımların en üst seviyede öğrenilip kullanılması hedeflenir.
  • Etüt derslerimiz hafta içi bir gün zorunlu olmak kaydı ile haftada iki defa tüm ortaokul sınıflarında uygulanır.
  • Etüt dersleri hafta içi ders çıkışında 3 adet 35 dakikalık ders saatinden oluşacak şekilde uygulanır.