UNESCO Buddy Schools Network

Asil Okulları ASPnet Kardeş Okullar Ağı üyesidir.

Asil Okulları UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanlığında bir ASPnet Okulu olup konuyla alakalı Kültürlerarası Öğrenme, Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim, Dünya Sorunları ve Birleşmiş Milletlerin Rolü, Barış ve İnsan Hakları’nı içeren dört ana temalı konuyu hedefleyerek bir proje oluşturup Kardeş Okullar Ağı (ASPnet) programına katılmıştır.

İyi deneyimler ve uygulamaları uluslararası düzeyde paylaşarak yaymak, dünya genelindeki okullarla işbirliği yapabilmek ve kültürlerarası etkileşimi sağlamak amacıyla Güngören Kaymakamlığı, AB Proje Koordinasyon Birimi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Asil Okulları olarak yapılan üçlü konsorsiyum protokollerini yürütmekteyiz.

**UNESCO Kardeş Okul Ağı** Programının Kazanımları:
  • Öğrencilerin bu programda aktif rol alıp, yapılan her çalışma neticesinde evrensel bir vizyon geliştirmesi hedeflenir,
  • Kişisel ve kültürel gelişime katkı sağlayacaklar,
  • Farklı ülkelerden yabancı arkadaşlar edinecekler,
  • Kültürel değişim ve etkileşim sayesinde vizyonları ve hayata bakış açıları genişleyecek,
  • Kendi kültürlerini, farklı kültürlerle mukayese etme imkânına sahip olan öğrencilerimiz bu vesileyle kültürlerini daha iyi kavrayacaklar,
  • Paylaşma, dayanışma ve birlik duyguları gelişecek,
  • Edindikleri arkadaşlıklar sayesinde ve iletişim sayesinde öğrenmiş oldukları dil eğitimini pratiğe dökmüş, akıcı hale getirmiş olacaklar, Kardeş Okul Programı sayesinde, sorumluluk, alışkanlık, üretkenlik kazanmış olacaklar,
  • Neyi, nasıl yapacaklarını düşünerek zihinsel gelişimlerini geliştirecekler.