Drama Dersleri

Drama Dersleri

Drama dersleri; kendine güven duyma, bağımsız düşünme ve karar verme becerisini geliştirir.

1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerimizin işlediği drama derslerinden kareler...