Misyon & Vizyon

Geleceği inşa edecek Asil nesiller yetiştirmek amacıyla oluşan vizyonumuz ve bu doğrultuda görevlerimiz.

MİSYON

Öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken; edindiği bilgileri hayatının her alanında uygulayabilen, kültürlere ve farklılıklara saygılı, bütüncül muhakeme yeteneği gelişmiş, Cumhuriyetimizin temel değerlerini ve demokratik toplum düzenini benimseyen, etik doğrulara sahip, tarihine ve manevi değerlerine bağlı, yaşam boyu öğrenmekten vazgeçmeyen, aktif, özgüvenli bireyler yetiştirmek.

VİZYON

Geçmişten geleceğe köprü kurarak teknolojik gelişmeler beraberinde kendini yenileyen ve nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sağlayan bir okul olmak.