Ahşap Atölyesi


AMAÇ

Ahşap, çocuklarımız için heyecan verici bir materyaldir. Ahşap atölyelerimizde öğrencilerimiz, özel tasarlanmış ve yarı yapılandırılmış malzeme ile güvenli marangozluk tekniklerini kullanarak çalışma yaparlar. Öğrencilerimiz, ahşap atölyelerimizde keyifli zaman geçirmenin yanı sıra kendi ürettikleri materyallerin (oyuncak, süs eşyası vs.) gururunu yaşarlar. Çocuklarımızın zekâ ve yaratıcılık becerilerini geliştiren ahşap atölyelerimizde öğrencilerimizin, el becerileri gelişirken eğlenecekleri, üreterek sosyalleşecekleri, kalıcı ve sağlıklı ürünler geliştirecekleri çalışmalarda bulunmalarına fırsat verilir. Çocuklarımızın bu çalışmalarla sanatsal yetenekleri keşfedilir, desteklenir ve ilgi alanlarının çeşitlenmesine imkân verilir.

KAZANIMLAR

Çocuklarımıza yönelik yaptığımız Ahşap Atölyesi çalışmalarında, tüm uygulamalar duyulara hitap etmektedir. Genel olarak ahşap atölyeleri, uygulamalı eğitimin en güzel örneklerindendir. Öğrencilerimizin bu çalışmalarda elde ettiği kazanımlar;

 • El becerileri artırma ve geliştirme,
 • El-göz koordinasyonu geliştirme,
 • Kurgulama becerisini geliştirme,
 • Zamanı etkili kullanma becerisini kazandırma,
 • Deneyip-bulma becerisini geliştirme,
 • Soyut düşünceden somuta varabilme,
 • Verilen bilgiyi kullanma becerisini geliştirme,
 • Tamamlama becerisi kazandırma,
 • İkili çalışma/yardımlaşma becerisi kazandırma,
 • Takım çalışmasına adapte olabilme,
 • Alet kullanım becerilerini geliştirme,
 • Kendi ahşap materyalini yapma sonucunda özgüveni geliştirebilme,
 • Zımparalama, yapıştırma, delme, montaj vb. işlemleri öğrenme,
 • Pozitif üretkenlik kazandırma,
 • Eğlenerek öğrenme,
 • Basit düzeyde matematik, geometri, fizik gibi derslerin kurallarını uygulamalı olarak kavrama konularında kabiliyetlerini geliştirerek, bireyin sosyal hayatta uyumlu ve başarılı olmasını sağlar.

Merter Asil