E Twinning

2005 yılında başlayan eTwinning faaliyetlerine ülkemiz 2009 yılında dahil olmuş ve 2015 – 2016 Eğitim ve Öğretim yılında Asil Okulları olarak katıldığımız E Twinning faaliyetleri kapsamında öğretmenlerimiz çevrimiçi iletişim kurarak, bilgi ve deneyimlerini paylaştıkları, çevrimiçi ve yüz yüze eğitimlere katılabildikleri, tüm Avrupa’dan öğretmenler ve öğrenciler dahil edilerek, teknolojiyi etkin ve verimli biçimde kullandıkları, öğretim programlarına uyumlu projeler gerçekleştirebilecekleri bir toplulukta yer almaya başladılar.

eTwinning Programı çerçevesince Avrupa’da öğretmenlerin ve öğrencilerin yer aldığı, güvenli ve pedagojik bir web tabanlı sosyal paylaşım ağı oluşturulması hedeflenmiş olup bununla birlikte kültürlerarası öğrenmeyi sağlayacak, sürdürülebilir gelişme için eğitim ve Dünya konularının işlendiği projeler yer almaktadır.

Faaliyetin Amaçları

Avrupa’daki tüm öğretmenler için öğrencilerini de dâhil edebilecekleri, deneyim ve bilgi paylaşımına olanak sağlayan, birlikte projeler yapabilecekleri güvenli bir sosyal ağ oluşturmak, öğretmen ve öğrencilerin bilişim teknolojileri kullanımını geliştirerek, teknolojiyi uyguladıkları müfredata entegre etmelerini ve yenilikçi öğretim yöntem ve tekniklerini kullanmalarını teşvik etmek, öğretmen ve öğrencilerin İngilizce başta olmak üzerek Avrupa dillerinde iletişim becerilerini geliştirmek, Avrupa Komisyonu’nca finanse edilen Erasmus+ Faaliyeti kapsamında yapacakları projelerin doğru ve verimli ortaklar bulmalarını sağlamaktır.

eTwining Kazanımları

Öğrencilerimizin İngilizce başta olmak üzere Avrupa dillerinde iletişim becerileri gelişir,
Bilişim teknolojileri kullanımları gelişerek artar,
Öğretmenler teknolojiyi, uyguladıkları müfredata entegre edebilir,
Ulusal ve uluslararası akran ve öğretmenlerle birlikte güvenli bir sosyal ağda paylaşım sağlayabilir,
Program dahilinde Avrupa’daki tüm öğretmen ve öğrencilerle deneyim ve bilgi paylaşımını sağlayabilir.