TURÇEV

1993 yılında, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (Fondation For Environmental Education in Türkey), aynı zamanda “Foundation for Environmental Education-FEE” adlı Vakıf’a ülkemizi temsilen üye olmuştur. 73 ülkede üyesi bulunan FEE’nin, çevrenin korunması ve çevre bilincinin geliştirilmesini öngören programları bulunmaktadır. Bu programlardan Asil Okulları olarak katıldığımız; “Okullarda Orman Programı -Learning About Forest” ve “Çevrenin Genç Sözcüleri – Young Reporters For the Environment” programlarıdır.

Okullarda Orman Programı’nın Ana Teması, orman ve içerisinde barındırdığı tüm yaşam alanı olmakla beraber, program aracılığıyla verilen çevre eğitiminin yeni bir insan modelini, ahlak anlayışını ve tüketim bilincini topluma kazandırmak, ihtiyacı kadar tüketen, gelecek nesillere karşı sorumluluk hisseden ve çevre sorunlara karşı duyarlı, bilinçli ve katılımcı bir insan modeli yetiştirmektir.

Programın Dayandığı Temeller

Sürdürülebilirlik için eğitim,
Disiplinlerarası Yaklaşım = Whole school approach,
Alternatif Eğitim Metodları,
Okul Dışında Eğitim = Outdoor Education,
Yaşayarak Öğrenme = Experiential Learning,
Değerler Eğitimi = Values Education,
Eğitimin Çeşitli Etkinliklerle "oyun, tiyatro, müzik, resim" desteklenmesi.

Bu Bağlamda; Projemiz klasik eğitim metodlarından farklı olarak yukarıda belirtilen temellerin sağlanması esasına dayanmaktadır. Sürdürülebilir bir yaşam için eğitimin en temel araç olduğu inancıyla, işlenecek konuların sadece bir derste sınırlandırmayıp tüm eğitim sürecine yansıtıldığı, öğrencinin birebir içerisinde olacağı alternatif eğitim metotlarının uygulandığı ve bunun sonucunda da “değerler”in eğitildiği bir temele sahiptir.
Okullarda Orman Programına Üye Ülkeler

Belçika
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Finlandiya
Endonezya
Güney Kıbrıs
Hollanda
İran
İrlanda
İsveç
Japonya
Letonya
Malta
Norveç
Romanya
Rusya
Slovenya
Türkiye
Trinadad
Tabago
Uganda
Yunanistan

Okullarda Orman Programının Öğrencilerimize Kazanımları Nelerdir?

Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,
Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,
Sorunları tanıma, çözüm üretebilme ve tartışma becerisi geliştirir,
İnisiyatif kullanma ve karar verme yeteneği gelişir,
Plan yapma becerisi gelişir,
Tüketim alışkanlıkları değişir ve savurganlık önlenir,
Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir,
Ormanların yalnızca ağaçlar topluluğu olmadığı, aynı zamanda içinde binlerce tür canlı ve cansız varlığı barındıran ekolojik bir sistem olduğu bilinci kazanır,
Ormanın çok amaçlı kullanım şeklini, yenilenebilir malzemelerden geri dönüşüm sağlayan sürdürülebilir bir toplumdaki önemini kavrar.